Is er schriftelijke toestemming van de cliënt nodig voor deelname?

In principe niet, alleen wanneer een organisatie geen behandelovereenkomst of wettelijke taak heeft dan wordt er teruggevallen op schriftelijke toestemming. In dat geval is de organisatie zelf verantwoordelijk voor het vragen en vastleggen van deze schriftelijke toestemming.


Vanuit de AVG (de privacywet) is een organisatie die gegevens van een deelnemer/cliënt gaat verwerken (opslaan) in OZOverbindzorg verantwoordelijk voor de grondslag waarom dit gebeurt. Voor een zorgorganisatie of huisartsenpraktijk is dit meestal ‘uitvoering van een behandelovereenkomst’ en voor een gemeente ‘voldoen aan een wettelijke verplichting’.  Wanneer er vanuit één van deze grondslagen gewerkt wordt met OZOverbindzorg is schriftelijke toestemming niet nodig. Wel verwacht OZOverbindzorg dat deelnemers/cliënten geïnformeerd en betrokken worden bij het starten van het netwerk. Dit doen wij via een samenwerkingsovereenkomst met organisaties.

 

M
Melissa is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.